Hoặc gọi : (+84)909 019 419
Đăng Ký Ngay

THE RIVER THU THIEM – TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 1/2021

Dự kiến bàn giao: Q1/2022

Kể từ đầu tháng 12 năm 2020, phần bê tông cốt thép của cả 3 tháp đã được hoàn thiện và việc cất nóc tháp Seine sẽ được tiến hành trước Tết Nguyên đán. Việc cất nóc tháp Thames và Hudson sẽ lần lượt diễn ra vào cuối quý 1 năm 2021 và đầu quý 2 năm 2022. Bên cạnh đó, việc thiết kế nội thất, kỹ thuật và điện đã được bắt đầu tại Tháp Seine trong tháng này. Phần cuối cùng của bãi đỗ xe ở tầng hầm sẽ được hoàn thành vào tháng giêng 2021.

– Website: https://theriverthuthiem.vn/

– Fanpage: https://www.facebook.com/TheRiverThuThiemHCMC

Tin tức khác

Xem thêm...

Thank You

Your request has been sent successfully