Hoặc gọi : (+84)909 019 419
Đăng Ký Ngay

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG THÁNG 9/2020

Tháp Seine và tháp Thames đang đúc mặt bằng tầng 2.
Tháp Hudson đang hoàn thiện sàn tầng trệt.

Tin tức khác

Xem thêm...

Thank You

Your request has been sent successfully