Hoặc gọi : (+84)909 019 419
Đăng Ký Ngay

Cập nhật tiến độ dự án

Cuối tháng 8/2020 The River Thu Thiem hoàn thành đổ betong tầng trệt tại tháp Seine & tháp Thames.

 

 

 

 

 

Tin tức khác

Xem thêm...

Thank You

Your request has been sent successfully